Acasă » Dosare » Probele sportive la Academia de Politie “Stefan cel Mare” pentru anul 2011

Probele sportive la Academia de Politie “Stefan cel Mare” pentru anul 2011

Academia de Politie „Stefan cel Mare” este o institutie de invatamant superior universitar, fondata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.276 din 17 august 1990 „Cu privire la infiintarea Academiei Nationale de Politie „Stefan cel Mare” si restructurarea actualelor institutii de invatamant din sistemul M.A.I. al R.S.S.M.”, care functioneaza in baza Legii Invatamantului, Legii „Cu privire la politie” si in baza Statutului Academiei aprobat prin ordinul M.A.I. nr.65 din 29 martie 1999 si reglementarilor proprii.

Primii ei studenti au depus juramantul de credinta fata de Patrie si popor in toamna anului 1991.

In scurt timp, institutia a devenit una dintre cele mai prestigioase structuri de invatamant superior din Moldova, in prezent reprezentand o adevarata ”forjerie” de cadre pentru organele afacerilor interne. Avand un nume bun, Academia Stefan cel Mare atrage mereu noi studenti.

Anual, pentru un loc de studii se inscriu cate 4-5, uneori, chiar si mai multi candidati. In ultimii ani, Academia a cunoscut o dezvoltare dinamica, pregatind specialisti pentru structurile Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelele: liceu, colegiu, facultate, masterat, doctorat, studii post-doctorale, instruire continua si de perfectionare profesionala.

In acest nou an de invatamant, al 17-lea la numar, aici au depus juramantul de credinta fata de tara 297 studenti, care urmeaza sa studieze la facultatile Securitate si Ordine Publica, Drept, precum si la Colegiul de politie Dimitrie Cantemir. Ultimul, ca si unitate functionala a Academiei Stefan cel Mare, pregateste specialisti de inalta calificare cu studii juridice de nivel mediu.

Aici, tinerii sunt invatati sa dea dovada de vigilenta si curaj, sa apere cu demnitate drepturile fundamentale ale cetatenilor.

Probele pentru admiterea in cadrul Academiei de Politie Stefan cel Mare:

1. Etapa 1 este eliminatorie si se desfasoara in perioada 1 iulie – 5 iulie 2011 (pentru absolventii liceelor militare din Romania si ai Colegiului de Politie “Dimitrie Cantemir” conform unui orar separat).

Probele din aceasta etapa sunt sustinute numai de candidatii la invatamantul de zi, care constau din:

a) Examinarea medicala. Candidatii sunt examinati de Comisa medico-militara netitulara a Academiei de Politie „Stefan cel Mare”.

b) Probele de aptitudini fizice care includ:

* sprint 100 m;
* tragerea prin forta la bara fixa;
* cros 1000 m;
* aruncarea grenadei.

Probele sunt sustinute in ordinea prezentata, fiecare din ele fiind eliminatorie.

2. Rezultatele sunt afisate in listele nominale ale candidatilor respinsi la probele sustinute in ziua precedenta.

3. Etapa a doua a concursului de admitere pentru candidatii invatamantului de zi include urmatoarele probe:

* Pentru absolventii scolilor medii nationale de cultura generala:
– limba si literatura romana (testare);
– istoria romanilor si universala (testare).
* Pentru absolventii scolilor medii alolingve de cultura generala:
– limba si literatura rusa (testare);
– istoria universala (testare);
– limba si literatura romana (convorbire).

Subiectele pentru probele de concurs sunt alcatuite potrivit programelor de studii ale scolilor medii de cultura generala in vigoare.

* Pentru detinatorii diplomelor de bacalaureat si absolventii colegiilor de profil:
– istoria romanilor si universala (testare);
– nota obtinuta la examenul de bacalaureat (la specialitatea de profil sau inrudita).
* Detinatorii diplomelor de bacalaureat si absolventii de colegii, care solicita admiterea la o alta specialitate decat la cea de profil:
– limba si literatura romana (testare);
– istoria romanilor si universala (testare).
* Pentru absolventii liceelor si colegiilor alolingve:
– limba si literatura rusa (testare);
– istoria universala (testare);
– limba si literatura romana (convorbire).

4. Concursul de admitere pentru solicitantii la invatamantul fara frecventa cuprinde probele:

* Pentru detinatorii actelor de studii medii complete; superioare de scurta durata; superioare:
– limba si literatura romana (expunere);
– istoria romanilor si universala (testare).

Subiectele pentru probele de concurs sunt alcatuite in conformitate cu programa de studii a liceelor si a scolilor medii de cultura generala.
* Pentru candidatii care au studii juridice superioare de scurta durata:
– limba si literatura romana (expunere);
– dreptul penal (examen oral).

Subiectele pentru proba la disciplina de drept penal sunt alcatuite conform programei in vigoare a Academiei.

5. Absolventii care au sustinut examenele de stat in Colegiul de Politie „Dimitrie Cantemir” al M.A.I. cu media generala nu mai mica de 9, la propria dorinta, sunt inmatriculati la Academia de Politie, fara sustinerea concursului de admitere.

6. Cota-parte la admiterea 2011 pentru fiecare categorie de candidati la studii este stabilita de catre Comisia de admitere, in functie de numarul dosarelor personale expediate de comisariatele de politie.

7. Detinatorii premiilor de gradul I-III la Olimpiadele Internationale la disciplinele de profil sau cele inrudite, stabilite ca probe de concurs la admiterea 2011, sunt inmatriculati fara sustinerea probelor de concurs.

8. Premiantii de gradul I-III ai olimpiadelor republicane din anul admiterii la disciplinele prevazute ca probe de concurs sunt scutiti de sustinerea probei la disciplina respectiva, fiind apreciati cu nota 10.

9. Candidatii care au lipsit neintemeiat de la o proba de concurs sau care au obtinut o nota insuficienta (sub “5”) la una dintre probe nu sunt admisi la examenul urmator.

Este interzisa sustinerea repetata a probelor de concurs.

Litigiile sunt examinate de Comisia de contestare in ordinea stabilita.


Vezi toate știrile în timp real și pe telefonul tău mobil: www.crimetv.ro


2 comentarii la "Probele sportive la Academia de Politie “Stefan cel Mare” pentru anul 2011"

  1. pavel spune:

    de la ce virsta este posibil de venit in acest colegiu si ce este necesar ?

  2. Nina spune:

    Eu am o intrebare

Lăsați un comentariu


Comentați cu atenție! Vizitatorii își asumă responsabilitatea pentru textul introdus!